Sve Misterije Sveta - Misterije.com

Podsetnik

Veličina slova
utorak, januar 31, 2023

Podsetnik


© Misterije.com - Sva prava zadržana

Xanadu

Kublaj KanXanadu ili Shangdu bila je letnja prestonica čuvenog Kublaj Kana (1215-1294), mongolskog vojskovođe koji je bio Kan mongolske Imperije od 1260 do svoje smrti. Osnivač je i prvi Imperator kineske dinastije Yuan. Kublaj Kan je bio unuk Džingis Kana

 


© Misterije.com - Sva prava zadržana

Iluminati

 

Reč Iluminati u doslovnom prevodu sa latinskog znači "prosvetljeni" i po prvi se puta pojavila u XIV veku, da bi već u XV veku više različitih grupacija prisvojilo taj naziv; najčešće uz tvrdnju kako poseduju tajne misteriozne tekstove ili predmete. U današnje vreme, Iluminati se prikazuju kao tajna organizacija u senci koja, navodno, kontroliše dešavanja u svetu.

 


© Misterije.com - Sva prava zadržana

Christian Rosencreutz

Christian Rosenkreutz [Kristijan Rozenkrojc] (1378-1484) je  najverovatnije, legendarni osnivač reda Rozenkrojcera. Prvi anonimno objavljeni dokumenat o postojanju Reda Rozenkrojcera jeste "Fama Fraternitatis Rosae Crucis" pojavio se 1614.godine u mestu Kassel u Nemačkoj. Prema legendi, Kristijan Rozenkrojc je otkrio i naučio “Skrivene Mudrosti” za vreme hodočašća na istok u XV veku, a zatim osnovao red “Fraternity of the Rose Cross

 


© Misterije.com - Sva prava zadržana

Masoni

 

Grb

Dokumentovana istorija Masona ili Slobodnih Zidara proteže se unazad sve do 1356. godine kada je osnovana "London Masons Company", prva upotreba reči Freemason datira iz 1376. godine, a neki detalji ukazuju na postojanje reda još u ranom XIII veku. Prva zabrana rada Masonske Lože donešena je 1735. godine u Holandiji. Danas su udruženja Slobodnih Zidara rasprostranjena širom sveta, pa i kod nas.

 


© Misterije.com - Sva prava zadržana

Templari

Red Vitezova Templara (The Knights Templar) nastao je ukratko nakon što je Papa Urban II započeo Prvi krstaški rat 1095. godine sa ciljem ostvarivanja kontrole nad svetim gradom Jerusalimom. Francuski plemić po imenu Hughes de Payens, uz pomoć devet rođaka sa viteškom titulom, osnovao je red čiji je osnovni cilj bio da zaštiti hodočasnike na njihovom pohodu u svetu zemlju. Papa Klement V je, pod pritiskom kralja Filipa IV, zvanično raspustio Red Vitezova Templara 1312. godine.

 


© Misterije.com - Sva prava zadržana

Alhemija

Alhemija je rana paranaučna i filozofska disciplina sastavljena od elemenata hemije, metalurgije, fizike, medicine, astrologije, semiotike, misticizma, spiritualizma i umetnosti. Alhemija se praktikovala u starom Egiptu, Indiji i Kini, u klasičnoj Grčkoj i Rimu, Islamskoj Imperiji, a zatim i u Evropi sve do XIX veka. U današnje vreme alhemija najviše interesuje istoričare i filozofe, ali je interesantna i zbog svojih mističnih, ezoteričnih i umetničkih aspekata.

 


© Misterije.com - Sva prava zadržana

Gilgameš

Gilgameš gilgamesRatnik i Kralj drevnih Sumerana, i centralni lik čuvenog "Epa o Gilgamešu". Sačuvani pisani dokazi koji povezuju Gilgameša sa nekima od njegovih savremenika navode na zaključak da je Gilgameš bio istorijska ličnost - vladar koji je sagradio zidine grada po imenu Uruk na reci Eufrat (današnji Irak) između 2600. i 2700. godine pre Hrista; iako legenda kazuje da je Gilgameš bio polu-bog, odnosno dve trećine božanstvo, a jednom trećinom čovek. Gilgameš je prva osoba u sačuvanoj i poznatoj pisanoj istoriji čovečanstva koja je tražila interpretacije svojih snova.

 


© Misterije.com - Sva prava zadržana

Charles de Montesquieu

Punim imenom Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieupoznatiji kao Montesquieu [Monteskje] rođen je 1689. godine u zamku u mestu La Brède u Francuskoj. Veliki francuski filozof, koji, kao pravnik, posvećuje svoje radove razvoju političke misli doba Prosvetljenja. Izuzetan je i duhovit kritičar; čuven po artikulaciji teorije o podeli moći, prema kojoj se vlast deli na izvršnu, zakonodavnu i pravosudnu koja se i danas koristi. Dva najvažnija dela su Perzijska Pisma i Duh Zakona. Monteskje je umro u Parizu 1755. godine.

 


© Misterije.com - Sva prava zadržana

Helena Petrovna Blavatsky

Helena Petrovna Hahnrođena je 31. Jula 1831. godine u mestu Ekaterinoslav (danas Dnipropetrovsk), Ukrajina; umrla 8. Maja 1891. godine u Londonu u Engleskoj. Poznatija pod imenom Madam Blavatsky - septembra 1875. godine osniva Teozofsko Društvo. Dan njene smrti, 8. Maj, Teozofi slave kao praznik pod nazivom „Dan Belog Lotosa.“

 


© Misterije.com - Sva prava zadržana

Grof Alessandro Cagliostro

Grof Alessandro di Cagliostro (1743-1795) putovao je po Evropi, bavio se okultnim temama i bio Mason. Rašireno je verovanje da je to ime ustvari bio alias šarlatana po imenu Giuseppe Balsamo, poreklom sa Sicilije, ali se ova teorija bazira na iskazu koji je francuski špijun i ucenjivač Theveneau de Morande dao zahvaljujući torturi Inkvizicije. Cagliostro kao pripadnik masonskog reda biva uhapšen od strane Inkvizicije i osuđen na smrt, a zatim na kaznu doživotnog zatvora u kome na kraju i umire.

 


© Misterije.com - Sva prava zadržana